Ønsker du gratis hjelp med refinansiering? Ring oss på 40 00 19 56

  • Hva er refinansiering? Enkelt forklart

    Hva er refinansiering av gjeld? Refinansiering går som regel ut på at man betaler ned eksisterende gjeld med et nytt lån. Det kan også handle om at man øker et eksisterende lån med gunstige betingelser, og deretter bruker pengene til å dekke annen gjeld. Refinansiering er med andre ord en prosess der man omstrukturerer og…


  • Er refinansiering lurt? 3 gode grunner

    Hva innebærer refinansiering? I de fleste tilfeller er refinansiering lurt, siden det innebærer at man betaler ned eksisterende gjeld med et annet, mer gunstig lån. Dette kan for eksempel handle om at man betaler ned fem dyre forbrukslån med ett nytt lån, og dermed omorganiserer gjelden.  Det finnes ulike typer refinansieringslån, og vi skiller først…